Food Blessing

The world's most reasonably priced products.

นโยบายการส่งออก

ปัจจุบัน บริษัทมีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฮ่องกง, บังคลาเทศ, อิสราเอล, ดูไบ และประเทศอื่นๆอีกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก โดยเรามุ่งหวังที่จะกระจายสินค้าประเภท ซอสปรุงรส, เครื่องดื่มสมุนไพร, และอาหารแช่แข็งพร้อมทาน เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ดังนี้

นโยบายการขนส่งสินค้า และศุลกากร

บริษัท ฟูดบลสซิ่ง (1988) จำกัด ได้ทำการเลือกใช้สายเรือที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าของเราจะบรรจุอย่างดีในลังสำหรับการส่งออกโดยเฉพาะ ราคาที่นำเสนอให้กับลูกค้า เป็นราคา ณ ท่าเรือในกรุงเทพมหานคร โดยรวมค่าธรรมเนียมศุลกากร, ภาษี, และเอกสารรับรองต่างๆที่จำเป็นแล้ว โดยเราจะแจ้งวันจัดส่งสินค้าหลังจากที่มีการยืนยันการซื้อเรียบร้อยแล้ว ราคาค่าขนส่งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ ยินดีรับการโอนเงินในทุกช่องทาง โดยเราจะแจ้งเลขที่บัญชีหลังจากมีการอนุมัติคำสั่งซื้อแล้ว สำหรับการโหลดสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ต้องมีการโอนมัดจำ 50% หรือเซนต์สัญญา ยืนยันการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร